"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Kompleksowe przygotowywanie rozliczeń i raportów dla ZUS

Jednym z zobowiązań pracodawców jest przygotowywanie rozliczeń i raportów dla ZUS. Prowadzone przez nas biuro rachunkowe to adres, pod którym można liczyć na kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Biorąc pod uwagę częste zmiany przepisów kodeksu Prawa Pracy oraz rozporządzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, warto powierzyć je osobom, które na co dzień specjalizują się w sprawach księgowych i śledzą na bieżąco wszelkie nowelizacje.Posiadamy wyspecjalizowanych pracowników, którzy zajmą się bieżącą obsługą każdego klienta w zakresie przygotowywania rozliczeń i raportów dla ZUS. Pracodawca tym samym może zaoszczędzić na kosztach związanych z zatrudnieniem w swojej firmie osoby, która zajmie się prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej.

W tym zakresie pomagamy:

 • osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą,
 • spółkom cywilnym,
 • spółkom jawnym,
 • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkom partnerskim,
 • spółkom komandytowym,
 • spółkom akcyjnym.

Wykaz czynności

Jakie czynności związane z przygotowywaniem rozliczeń i raportów dla ZUS wykonujemy? Oto kilka przykładowych:

 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • aktualizacja wszelkich danych płatnika w systemie ZUS,
 • zgłaszanie do ZUS-u nowo przyjętych pracowników,
 • przekazywanie informacji na temat zmian danych osób zatrudnionych lub zmian w stosunku pracy,
 • wyrejestrowanie pracowników w związku z wygaśnięciem stosunku pracy,
 • przekazywanie do ZUS-u zwolnień lekarskich i zaświadczeń związanych z zasiłkami,
 • przygotowywanie raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego pracownika,
 • przygotowywanie informacji dla klienta o wysokości i terminach zapłaty należnych składek ZUS,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników,
 • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia ZUS,
 • obliczanie należności z tytułu świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP,
 • korekta dokumentów takich jak deklaracje ZUS, podstawy składek ZUS, deklaracje po kontroli, deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Ponadto nasze biuro rachunkowe gromadzi i przechowuje dokumentację kadrowo-płacową oraz ZUS-owską i zajmuje się kontrolą prawidłowości rozliczeń z ZUS-em.

Co zyskujesz?

Pamiętaj, że kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej i załatwiania wszelkich spraw kadrowo-płacowych związanych z ZUS-em możesz powierzyć naszemu biuru rachunkowemu. Oszczędzasz na czasie i ponosisz mniejsze koszty związane z prowadzeniem firmy. Masz jednocześnie stały dostęp do wszystkich dokumentów przygotowywanych dla ZUS-u. Tracisz też mniej czasu na załatwianie spraw w ZUS-ie. Możesz być pewien, że skrupulatnie i terminowo przygotowujemy rozliczenia i raporty dla ZUS-u.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604