"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Obsługa płacowa – korzystne rozwiązanie dla firm

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych gwarantujemy profesjonalną obsługę płacową. Oferta prowadzonego przez nas biura rachunkowego adresowana jest nie tylko do klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i chcą kwestie płacowe powierzyć w outsourcing. Obsługa płacowa wykonywana przez naszą firmę może być również dla przedsiębiorstw prowadzących księgowość we własnym zakresie – jako osobna usługa. Nasz zespół posiada odpowiednie kompetencje i na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę w zakresie obowiązujących, zmienianych przepisów.

Obsługa płacowa naszemu biuru rachunkowemu to nie tylko mniejsze koszty dla przedsiębiorcy, ale także gwarancja, że zawsze wszystkie dokumenty, rozliczenia będą na czas. Dopilnujemy każdego terminu – rzetelnie realizujemy bowiem każde zlecenie. Zachęcamy do rozważenia stałej współpracy z nami w zakresie obsługi płacowej.

Szeroki wachlarz usług

Na czym polega proponowana przez nas obsługa płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie według obowiązujących przepisów, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń oraz deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie miesięcznych i rocznych sprawozdań statystycznych dla GUS-u, naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • ustalanie i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • tworzenie bazy danych płacowych pracowników,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami w kwestiach związanych z zajęciami wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach na potrzeby pracowników Klienta,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu PFRON,
 • przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych niezbędnych w bieżącym zarządzaniu firmą.

W ramach dodatkowych usług związanych z obsługą płacową nasze biuro rachunkowe z siedzibą w Skierniewicach zajmuje się również rozliczaniem umów zleceń i umów o dzieło. Z wiedzy i doświadczenia zespołu zatrudnianych przez nas specjalistów można także skorzystać podczas kontroli ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604