"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Opiniowanie i sporządzanie umów

Właściwe zabezpieczenie interesów prywatnych, firmowych lub publicznych

Jedną z usług, które oferujemy klientom, jest opiniowanie i sporządzanie umów o różnym charakterze. To oferta nie tylko dla przedsiębiorców, którzy na co dzień w prowadzonej przez siebie działalności mają do czynienia z wieloma tematami opierającymi się na zawieranych umowach. Na podobną pomoc mogą liczyć również klienci indywidualni, instytucje publiczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty.

Odpowiednio skonstruowana umowa to pewność, że interesy prywatne, publiczne lub firmowe zostały właściwie zabezpieczone. Opiniowanie i sporządzanie umów wymaga więc znajomości przepisów prawa z różnych dziedzin. Każdą dostarczoną nam umowę rozpatrujemy pod wieloma aspektami. Opiniujemy umowy w odniesieniu do stanów faktycznych.

Sporządzane umowy badane są pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Ponadto przeprowadzamy ich analizę pod względem procesowym oraz gospodarczym. Odpowiemy na każde nurtujące klienta pytania i wątpliwości bazując na podstawie prawnej i interpretacji danego zagadnienia w oparciu o podstawę prawną.

Przykładowe rodzaje umów, jakie możemy opiniować lub sporządzać:

  • deweloperskie,
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • darowizny,
  • sprzedaży/kupna, rzeczy, pojazdów i praw,
  • zamiany,
  • oświadczeniu usług,
  • współpracy gospodarczej.

Opiniowanie i sporządzanie umów odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Czas realizacji danego zlecenia uzależniony jest m.in. od zakresu merytorycznego.

Stała lub jednorazowa obsługa prawna

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz instytucjom proponujemy formę stałej obsługi prawnej lub na zasadzie pojedynczych zleceń. Dotyczyć ona może zarówno sporządzania projektów umów, jak i sprawdzania pod względem prawnym już gotowych dokumentów. Opiniowanie umów poprzedza wszechstronną analizę ze szczególnym uwzględnieniem, czy nie zachodzi ryzyko prawne i nie grożą ewentualne skutki finansowe lub inne. Opracowywane przez nas opinie są wiążące i mogą być wykorzystywane przez klientów do zajęcia określonego stanowiska w danej sprawie. Opiniowanie umów polega również wskazaniu możliwych alternatyw postępowania, określeniu potencjonalnego ryzyka oraz skutków.

Aby więc odpowiednio zabezpieczyć własne interesy, warto odwiedzić kancelarię adwokacką, aby skonsultować treść dokumentów. Nasi adwokaci świadczą procesjonalną i merytoryczną pomoc.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604