"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Profesjonalny outsourcing obsługi kadrowej

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe proponuje obsługę kadrową przedsiębiorcom, którzy rozważają skorzystanie z usług outsourcingowych w tym zakresie. To w głównej mierze wszystkie zagadnienia dotyczące spraw osobowych pracowników zgodnie z obowiązującym prawem. Obsługa kadrowa, którą świadczymy, to m.in.:

 • tworzenie bazy danych zatrudnianych pracowników i zarządzanie nią według obowiązujących przepisów prawnych,
 • przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnianiem pracownika,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS-u,
 • zakładanie akt osobowych pracowników, zgodnie z wymogami prawa pracy oraz ich bieżące prowadzenie,
 • sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • ustalanie okresów wypowiedzenia umów o pracę,
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, jak również odpraw związanych ze stosunkiem pracy,
 • opracowywanie oświadczeń woli pracodawcy w sprawie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • przygotowywanie dla pracowników dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • wystawianie świadectw pracy oraz przygotowywanie wszelkich innych dokumentów dotyczących zakończenia zatrudnienia,
 • zajmowanie się wszystkimi kwestiami związanymi z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi – ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, a także opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie statystyki kadrowej, czyli m.in. historii zatrudnienia i stażu pracy
 • monitorowanie czasu trwania umów okresowych i nabycia określonych uprawnień pracowniczych,
 • kontrolowanie i organizowanie obowiązkowych badań lekarskich (wstępnych i okresowych) oraz szkoleń BHP,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z ustaleniem uprawnień emerytalnych i rentowych,
 • opracowywanie i dostarczanie danych statystycznych związanych z zatrudnieniem na potrzeby sprawozdań prowadzonych przez GUS.

Dodatkowe usługi z zakresu obsługi kadrowej

Nasze biuro w ramach obsługi kadrowej może jeszcze dodatkowo zaproponować sporządzanie umów cywilno-prawnych, tzw. kontraktowych. Posiadamy bowiem zaplecze wyspecjalizowanych adwokatów. Często naszych klientów wspieramy także podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pomagamy także przy rozwiązywaniu wszelkich innych problemów związanych z prowadzeniem polityki kadrowej w firmie.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604