"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Prowadzenie księgowości uproszczonej

Prowadzenie księgowości uproszczonej – prosta i tania metoda

Większość mikro i małych firm swoją działalność opiera na prowadzeniu księgowości uproszczonej. Składa się na nią zestaw prostych zasad gromadzenia danych finansowych, a głównym celem jest obliczenie podatku. Prowadzenie uproszczonej księgowości dotyczy podmiotów, które nie są zobowiązane ustawowo do prowadzenia pełnej księgowości.
Prowadzenie uproszczonej księgowości możliwe jest tylko w sytuacji, gdy przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2.000.000 euro.

Mogą z niej skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,
  • spółdzielnie socjalne.

3 podstawowe formy naliczania podatku

Prowadzenie uproszczonej księgowości może przyjąć jedną z trzech podstawowych form:

  • karty podatkowej – która polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość jest uzależniona od tego, ilu mieszkańców liczy miejscowość, w której jest wykonywana działalność, ile osób zatrudnia firma i jaki jest jej rodzaj działalności;
  • ryczałtu ewidencjonowanego – w tym przypadku również co miesiąc płaci się stawkę podatku, który zależy tylko od wielkości przychodu (bez poniesionych kosztów), stawki ryczałtowe są duże mniejsze od standardowych stawek podatku, ale uiścić je trzeba za wszystkie sprzedane towary czy usługo, bez względu na to, czy jest z tego jakiś zysk czy nie;
  • książki przychodów i rozchodów – to bardzo często wybierana przez małe przedsiębiorstwa metoda obliczania podatku. Polega na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze. Podatek natomiast płaci się od ich różnicy – ale tylko wtedy, gdy wynik jest na plusie, bo przy stracie nie płaci się nic.

Nasze biuro rachunkowe proponuje prowadzenie uproszczonej księgowości rzetelnie i starannie. Dokładnie zapisujemy wszystkie transakcje związane z przychodami i wydatkami przedsiębiorstwa. Oprócz tego możemy zapewnić klientom przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik.

Gwarantujemy nadzór nad terminami, limitami oraz innymi czynnikami, które mają wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do tej formy opodatkowania. Poza tym prowadzimy również ewidencję środków trwałych i wyposażenia (w niektórych przypadkach jest to wymagane) oraz zajmujemy się obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto prowadzimy kontrolę poprawności wpłat do US i ZUS i sporządzamy roczne deklaracje podatkowe PIT-16A, PIT-28.

Zapraszamy do kontaktu!BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604