"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Profesjonalne porady ustne i pisemne opinie

Osoby prywatne oraz przedsiębiorcy często borykają się z różnymi tematami o charakterze prawnym. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka świadczy pomoc w postaci porad ustnych i pisemnych opinii prawnych. Nasza oferta kierowana jest głównie do klientów ze Skierniewic, Warszawy i okolic. Ale nie tylko – z naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy mogą korzystać także osoby i podmioty z innych zakątków Polski.

W polskim prawodawstwie obowiązuje wiele przepisów prawnych. Znajomość wszystkich dla przeciętnego człowieka jest rzeczą niemożliwą. Jeśli więc pojawi się jakaś zawiłość prawna, problem, który opiera się o zastosowanie przepisów z danej gałęzi prawa, można skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów. To osoby, które specjalizują się w konkretnej dziedzinie prawnej i mogą pomóc, udzielając profesjonalnej porady ustnej lub pisemnej opinii. Robiąc szczegółową analizę danego problemu, bierzemy pod uwagę wszelkie możliwe przesłanki.

Skorzystanie z naszych porad ustnych pozwala uzyskać skondensowaną informację o regulacjach prawnych obowiązujących w konkretnym temacie. Zamiast wertowania dzienników ustaw, biuletynów, stron poświęconych przepisom prawa, można w jednym miejscu dowiedzieć się najważniejszych i najbardziej przydatnych rzeczy. Podobnie jest z pisemnymi opiniami. Czasami wystarczą krótkie, zwięzłe i treściwe wyjaśnienia na piśmie. Może się jednak zdarzyć, że problem będzie jednak bardziej skomplikowany i tym samym będzie wymagał głębszej analizy prawnej, sięgającej do różnych dziedzin prawa. Wówczas przygotowujemy szczegółowe pisemne opinie.

W oparciu o najnowsze przepisy prawne

Porady ustne i pisemne opinie udzielane są z różnych dziedzin prawa.

Pomagamy w zakresie:

  • prawa spadkowego – m.in. w sprawach spadków, darowizn, ich nabycia lub zrzeczenia się, sporządzania testamentów, ochrony spadkobierców,
  • prawa rodzinnego – rozwody, podział majątku, opieka nad małoletnimi dziećmi, alimenty i inne zagadnienia,
  • prawa cywilnego – kwestie dotyczące np. nabycia, utraty własności, zasiedzenia, związane ze sprzedażą/nabyciem nieruchomości gruntowych, praw i obowiązków dłużnika i wierzyciela, procedur dochodzenia zobowiązań,
  • prawa karnego – m.in. sporządzanie pism procesowych: odpowiedzi na akty oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego
  • prawa karno-skarbowego – np. uchylanie się od obowiązku podatkowego, nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych itd.

Udzielając porad ustnych i pisemnych opinii, zawsze działamy w oparciu o najnowsze, obowiązujące przepisy prawa. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany, jakie zachodzą w polskim ustawodawstwie. Jeśli są Ci potrzebne porady ustne i pisemne opinie to zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej. Umówić się można telefonicznie lub mailowo. Zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie prawne!

Essays for formal novel often requires the student to use a https://uk.trustpilot.com/review/paperwriter.org certain mode of composing, whereas academic writing normally requires the pupil to adhere to a specific structure.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604