"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Windykacja należności Skierniewice

windykacja należności w Skierniewicach
Wśród częstych problemów, z jakimi borykają przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, znajdują się m.in. kwestie odzyskania wierzytelności. Są to zazwyczaj nierozliczone faktury, kontrakty, niezapłacony czynsz, sumy pożyczone na różne prywatne wydatki. Bez względu na to jakiego przypadku to dotyczy, skutki mogą być podobne.

Windykacja należności – kłopoty z dłużnikami

Zatory finansowe, które wpływają na bieżące funkcjonowanie firmy czy codzienne życie osoby prywatnej. Dłużnicy zazwyczaj zwlekają z zapłatą za zakupiony towar, zrealizowaną usługę. Nie oddają też pieniędzy pożyczonych na indywidualny cel. Windykacja należności to jedna z naszych specjalizacji. Reprezentujemy klientów od samego początku w sporach cywilnych o tym charakterze. Cel, jaki sobie stawiamy, to wyegzekwowanie należnej sumy wraz z odsetkami oraz kosztami, jakie poniosła osoba poszkodowana w tej sytuacji. Z proponowanej przez nas windykacji należności skorzystać mogą zarówno osoby, które już wcześniej na własną rękę próbowały odzyskać zobowiązania i uzyskały nakaz zapłaty, jak i te, które dopiero chcą podjąć taką walkę o swoje wierzytelności.

Od wezwania do zapłaty po wniosek egzekucyjny

Podejmując się spraw w zakresie windykacji należności, korzystamy z różnych źródeł, aby dowiedzieć się, jaki status materialny i finansowy ma dłużnik.

Windykacja należności opiera się na kilku etapach. Działania, jakie podejmujemy, to:

  • przygotowanie i wystosowanie przedsądowego wezwania dłużnika do zapłaty z nieprzekraczalnym terminie (łącznie z należnymi odsetkami i kosztami),
  • kontakt z dłużnikiem i negocjowanie z nim warunków spłaty,
  • opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
  • w przypadku odmowy ze strony dłużnika uregulowania należności w całości przygotowanie pozwu do sądu, łącznie z wnioskiem o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego,
  • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
  • zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika,
  • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
  • wspieranie komornika w czynnościach egzekucyjnych.

Klienci, którzy zdecydują się nam zlecić windykacje należności, mogą liczyć na pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji. Profesjonalnie i skutecznie będziemy ich reprezentować przed sądem. Skorzystanie z doświadczenia naszej kancelarii może znacznie skrócić czas oczekiwania na zapłatę należnych wierzytelności.

Odwiedź nasze biuro w SkierniewicachBWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604