"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Sporządzanie rozliczeń statystycznych – obowiązek przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają wiele różnych obowiązków, z których muszą wywiązywać się w określonych terminach przed różnymi instytucjami, takimi m.in. jak Główny Urząd Statystyczny. Wśród nich znajduje sporządzanie rozliczeń statystycznych. W zależności od prowadzonej branży, wielkości firmy czy ilości zatrudnianych pracowników, dane te muszą być obligatoryjnie przekazywane np. raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku. Zarówno w zakresie sporządzania rozliczeń statystycznych, jak i dopilnowywania terminów ich złożenia do odpowiedniej instytucji możesz liczyć na nasze biuro rachunkowe. Tym samym właściciel firmy nie musi martwić się o to, że przeoczy jakiś termin lub nie poradzi sobie z przygotowaniem sprawozdania.Obowiązki statystyczne – poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.
  • Wytypowani do złożenia sprawozdań finansowych

Główny Urząd Statystyczny indywidualnie typuje przedsiębiorców do przygotowania i złożenia sprawozdań statystycznych wskazując zakres, jaki ich interesuje. Dlatego sporządzane rozliczenia statystyczne są bardzo różne i zależą od specyfiki branży, w której działalność prowadzi dana firma. Dane przekazuje się do GUS-u drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy, a w niektórych przypadkach – pocztą tradycyjną (przez podmioty, w których pracuje mniej niż 5 osób). Robi się to bezpłatnie, jednorazowo lub okresowo.

Co, jeśli przedsiębiorcy nie wywiążą się z takiego obowiązku lub przedstawią sprawozdanie statyczne po upływie wyznaczonego terminu? Zgodnie z przepisami prawa narażają się na nałożenie kary grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku, gdy przekażą dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, mogą z kolei otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli więc zastanawiasz się komu powierzyć sporządzanie rozliczeń statystycznych, weź pod uwagę nasze biuro rachunkowe.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604