"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Reprezentacja przed sądami

Reprezentacja przed sądami przez doświadczonych adwokatów

Proces sądowy to zawsze trudny okres w życiu każdego człowieka. Na tym etapie bardzo ważne jest wsparcie ze strony wyspecjalizowanych i doświadczonych adwokatów. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ustalenie linii oskarżenia lub obrony, wspieranie się pewnymi świadkami i dowodami to zadania, którymi mogą się właśnie zająć. Reprezentacja przed sądami należy do usług, które realizujemy dla klientów ze Skierniewic, Żyrardowa, Warszawy oraz innych miast w Polsce.

Sprawę każdego klienta poddajemy bardzo szczegółowej analizie. Wiemy, że czasami najważniejsze rzeczy, ważące na wyniku procesu, mogą być drobnostkami, na które na pierwszy rzut oka nie zwraca się uwagi. Tymczasem właśnie dokładne zgłębienie tematu pozwala przygotować się odpowiednio do reprezentacji klientów przed sądami różnych instancji: sądami pracy, sądami gospodarczymi, administracyjnymi itd. Gwarantujemy także zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym. Informujemy klientów o zamierzonych działaniach, jak również o wybranej taktyce procesowej i zagrożeniach, jakie ewentualnie mogą wystąpić. Na bieżąco także przekazujemy im informacje na temat zmiany statusu prowadzonych spraw.

Szczegółowa analiza wszystkich materiałów

Reprezentowanie przed sądami to usługa, która obejmuje przygotowanie do wszczęcia postępowania sądowego lub podjęcia obrony interesów Klienta. W takich sytuacjach cenną rzeczą jest znajomość zasad rządzących postępowaniem sądowym. Dzięki takiej wiedzy i doświadczeniu można wyjść z wielu trudnych sytuacji. Nasza pomoc rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z klientem i skompletowania materiałów, które są niezbędne w sprawie, jak i tych, które mogą wnieść nowe przesłanki w wskazać nowe okoliczności. temacie.

Naszą rolą jest:

  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentacje na rozprawach i posiedzeniach,
  • prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych.

Stworzyliśmy różne formy współpracy z klientami. Reprezentacja przed sądami to wybór konkretnej opcji, optymalnej dla danej sprawy.

Obsługa klientów może dotyczyć spraw z zakresu np.:

  • prawa rodzinnego – rozwodu wraz z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków, ustalenia obowiązku alimentacyjnego, kwestii dotyczących podziału władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi;
  • prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, rozliczenie długów spadkowych
  • prawa karnego – m.in. w postępowaniu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci ugody sądowej, w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności lub o przerwę w odbywaniu kary czy o przedterminowe zwolnienie,
  • prawa cywilnego – w sprawach dotyczących odszkodowania, zadośćuczynienia w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, kolizjami, jak również szkodami powstałymi w procesie leczenia, o zapłatę, o zwrot darowizny, o stwierdzenie nabycia spadku, ochrony dóbr osobistych.

Reprezentujemy przed sądami zarówno osoby pokrzywdzone, jak i sprawców wykroczeń. Nie boimy się spraw trudnych – każdemu klientowi staramy się pomóc w granicach obowiązującego prawa.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604