"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Aby poprawnie obliczać odpisy amortyzacyjne każdy podatnik jest zobligowany do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Jeśli tego nie robi, to wówczas odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Ponadto nie można ich uwzględnić przy obliczaniu dochodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) mówi, że amortyzacji podlegają środki są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Należą do nich:

 • budowle,
 • budynki,
 • lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • środki transportu,
 • inne przedmioty.

Okres używania środków trwałych powinien wynosić co najmniej 1 rok i muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą można też oddać te składniki majątku np. pod wynajem, w dzierżawę. Nie jest też obowiązkowe ujmowanie środków trwałych, których wartości nie przekracza 3.500 zł.

Majątek pod kontrolą

Prowadzenie ewidencji środków trwałych to nasza propozycja dla klientów, którzy chcą skorzystać z tej opcji. Ewidencję środków trwałych można prowadzić w różnych formach. Mogą to być np.:

 • książeczka z gotową ewidencja, wypełniana ręcznie,
 • wydrukowane karty z uzupełnionymi już tabelkami,
 • kartki z ręcznie narysowaną tabelką i wypełnianą ręcznie,

odręczne pismo bez żadnej tabelki – pod warunkiem, że niezbędne dane będą zawarte w tym dokumencie.
Zapisy w ewidencji środków trwałych powinny być dokonywane najpóźniej w miesiącu przekazania składnika majątku do używania.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym. Gwarantujemy rzetelne i kompleksowe prowadzenie ewidencji środków trwałych. Będziesz miał wówczas pewność, że majątek Twojej firmy jest pod fachową kontrolą. Do zapisywania środków trwałych wykorzystujemy nowoczesne programy, które pozwalają naszemu biuru rachunkowemu m.in. na:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych.

Co zyskujesz, powierzając nam prowadzenie ewidencji środków trwałych? Masz m.in. pełną kontrolę wykorzystywanych środków trwałych i możesz przypisać je do konkretnych osób, zapewniając tym samym lepszą dbałość o nie. Masz także możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym. Poza tym oszczędzasz swój czas, który możesz przeznaczyć na rozwój firmy.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604